Poniżej prezentujemy kilka utworów

nagranych w sierpniu 2011 r. w czasie trwania Jarmarku Lachowskiego w Podegrodziu.


To view the Flash MP3 Player please update your Flash Player.